غذای مرغ مینا اوشکایا

‎۵۵٬۰۰۰ تومان

اسباب بازی نردبان مخصوص پرندگان

‎۳۸٬۰۰۰ تومان

غذای خرگوش و خوکچه هندی اوشکایا

‎۴۴٬۰۰۰ تومان

اسباب بازی تاب چوبی رنگی مخصوص پرندگان

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

اسباب بازی آویز مکعب و گره مخصوص پرندگان

‎۴۳٬۰۰۰ تومان

سرلاک پرنده اوشکایا

‎۱۲۶٬۰۰۰ تومان

اسباب بازی گوی و مهره چوبی مخصوص پرندگان

‎۲۹٬۰۰۰ تومان