سلبن

سلبنسلبن از برندهای موفق ایرانی است که محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه وارداتی از اروپا تولید و با بسته بندی بسیار خوب و اصولی روانه بازار کرده است.

غذای گربه سلبن با درجه کیفی سوپر پریمیوم در انواع گربه بالغ داخل خانه، غذای گربه عقیم شده و غذای بچه گربه تولید می شود. غذای سگ سلبن نیز با مواد اولیه وارداتی در انواع سگ نژاد کوچک و سگ نژاد بزرگ و غذای مخصوص توله (جونیور) تولید میشود.


غذای سگ نژاد بزرگ بالغ سلبن (10 کیلوگرم)

‎۴۲۰٬۰۰۰ تومان

غذای بچه گربه سلبن (2/5 کیلوگرم)

‎۱۴۰٬۰۰۰ تومان

غذای گربه عقیم سلبن (2/5 کیلوگرم)

‎۱۴۰٬۰۰۰ تومان

غذای سگ نژاد کوچک بالغ سلبن (2 کیلوگرم)

‎۱۰۰٬۰۰۰ تومان

سلبنسلبن از برندهای موفق ایرانی است که محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه وارداتی از اروپا تولید و با بسته بندی بسیار خوب و اصولی روانه بازار کرده است.

غذای گربه سلبن با درجه کیفی سوپر پریمیوم در انواع گربه بالغ داخل خانه، غذای گربه عقیم شده و غذای بچه گربه تولید می شود. غذای سگ سلبن نیز با مواد اولیه وارداتی در انواع سگ نژاد کوچک و سگ نژاد بزرگ و غذای مخصوص توله (جونیور) تولید میشود.