برند فیدار

برند فیدار

محصولات فیدار

ویژه
-3 %

غذای سگ نژاد بزرگ فیدار (8 کیلوگرم)

قیمت عادی: ‎۳۲۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱۴٬۰۰۰ تومان

غذای سگ بالغ کوچک فیدار (1/5 کیلوگرم)

‎۱۰۵٬۰۰۰ تومان
ویژه
-3 %

غذای توله سگ نژاد بزرگ فیدار (8 کیلوگرم)

قیمت عادی: ‎۳۳۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱۹٬۰۰۰ تومان

غذای توله سگ نژاد بزرگ فیدار (1/5 کیلوگرم)

‎۹۸٬۰۰۰ تومان

غذای توله سگ نژاد کوچک فیدار (2 کیلوگرم)

‎۹۸٬۰۰۰ تومان
ویژه
-6 %

غذای گربه بالغ فیدار (10 کیلوگرم)

قیمت عادی: ‎۴۷۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴۴۴٬۰۰۰ تومان

غذای گربه جونیور فیدار (2 کیلوگرم)

‎۱۲۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو بچه گربه فیدار مرغ

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه فیدار مرغ و گوشت

‎۲۱٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه فیدار مرغ و سیب

‎۲۱٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه فیدار اردک و هویج

‎۲۱٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه فیدار مرغ

‎۲۱٬۰۰۰ تومان