مکملهای غذایی

جدید

اسنک پرنده توتو

‎۷۲٬۰۰۰ تومان

قطره ب کمپلکس پرنده آلفافوکس

‎۳۸٬۰۰۰ تومان

قطره ب کمپلکس پرنده زوریخ

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

اسنک کف دریا مخصوص پرنده پادوان

‎۵۷٬۰۰۰ تومان

اسنک میوه ای مخصوص طوطی سانان بزرگ پادوان

‎۱۳۰٬۰۰۰ تومان

قطره مینرال پرنده زوریخ

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

قطره پرنده توکان حاوی کلسیم و D3

‎۴۲٬۰۰۰ تومان

بلوک سنگ کلسیم بهمراه ید مخصوص پرنده فردی

‎۳۵٬۰۰۰ تومان