تشویقی سگ

جدید

تشویقی دنتال جرهای شیر

‎100٬000 تومان
جدید

بستنی سگ ویتامینه چورو مرغ و ماهی تن (تکی)

‎43٬000 تومان
جدید

بستنی سگ ویتامینه چورو مرغ و سالمون (تکی)

‎43٬000 تومان
جدید

بستنی سگ ویتامینه چورو مرغ (تکی)

‎43٬000 تومان
جدید

بستنی سگ ویتامینه چورو مرغ و پنیر (تکی)

‎43٬000 تومان
جدید

بستنی سگ ویتامینه چورو مرغ و سبزیجات (تکی)

‎43٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ آلفا اسپریت ژامبون خوک (2 عدد)

‎38٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ آلفا اسپریت جگر (2 عدد)

‎38٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ آلفا اسپریت فیله مرغ (2 عدد)

‎38٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ آلفا اسپریت فیله ماهی (2 عدد)

‎38٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ پت پرایز دم گاو

‎67٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ پت پرایز نرینه گاو

‎96٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ پت پرایز ماهی کیلکا

‎44٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ پت پرایز سینه مرغ

‎44٬000 تومان
جدید

تشویقی سگ پت پرایز فیله مرغ نرم

‎58٬000 تومان

تشویقی سگ جیم داگ اسپورت بره

‎157٬000 تومان

تشویقی سگ جیم داگ اسپورت مرغ

‎81٬000 تومان

تشویقی سگ ونپی دمبلی مرغ

‎93٬000 تومان

تشویقی سگ ونپی مرغ نواری

‎93٬000 تومان

تشویقی سگ مانچی با دورپیچ گوشت اریکا

‎84٬000 تومان
ویژه
-15 %

تشویقی نواری سگ تریکسی گوشت اسب

قیمت عادی: ‎196٬000 تومان

Special Price ‎167٬000 تومان

ویژه

استخوان جویدنی مغز دار تریکسی گوشت گاو

‎108٬000 تومان
ویژه

تشویقی دنتال تریکسی با دورپیچ سینه مرغ

‎186٬000 تومان
ویژه
-14 %

تشویقی سگ تریکسی ران مرغ

قیمت عادی: ‎152٬000 تومان

Special Price ‎130٬000 تومان