کنسرو و پوچ

جدید

پوچ سگ بالغ نژاد بزرگ رویال کنین

‎۵۸٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ میلیور حاوی بوقلمون

‎۶۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ میلیور حاوی گوشت

‎۶۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو توله سگ شایر حاوی مرغ (120 گرم)

‎۲۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو میکس گوشت سگ شایر (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر گوشت و سبزیجات (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی سیرابی (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ و گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ نوتری پت بیف گوشت قرمز

‎۲۰٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ نوتری پت مرغ

‎۱۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ نوتری پت گوشت قرمز و مرغ

‎۱۸٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ نوتری پت گوشت و کدو حلوایی

‎۱۷٬۰۰۰ تومان