کنسرو و پوچ

جدید

کنسرو سگ شایر مرغ و سبزیجات (180 گرم)

‎32٬000 تومان

پوچ سگ میلیور بره، اردک، شکار و جگر

‎160٬000 تومان

پوچ سگ میلیور گوشت گاو، مرغ، و بوقلمون

‎160٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (4 عددی)

‎88٬000 تومان

پوچ سگ بالغ نژاد بزرگ رویال کنین

‎58٬000 تومان

کنسرو سگ میلیور بوقلمون

‎62٬000 تومان

کنسرو توله سگ شایر مرغ (120 گرم)

‎25٬000 تومان

کنسرو سگ شایر میکس گوشت (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر گوشت و سبزیجات (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر گوشت قرمز (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت قرمز (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (400 گرم)

‎29٬000 تومان
ویژه

کنسرو سگ نوتری پت بیف گوشت قرمز

‎25٬000 تومان
ویژه

کنسرو سگ نوتری پت مرغ

‎18٬500 تومان
ویژه

کنسرو سگ نوتری پت گوشت قرمز و مرغ

‎22٬500 تومان
ویژه

کنسرو سگ نوتری پت گوشت و کدو حلوایی

‎21٬500 تومان