غذای پرندگان

جدید

اسنک پرنده توتو

‎۷۲٬۰۰۰ تومان
ویژه
-20 %

غذای مرغ عشق پادوان

قیمت عادی: ‎۱۲۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰۲٬۰۰۰ تومان

غذای قناری پادوان

‎۹۹٬۰۰۰ تومان

غذای سوپر پریمیوم طوطی، کاسکو و آرا ولنس

‎۱۶۶٬۰۰۰ تومان
ویژه
-20 %

غذای طوطی سانان بزرگ پادوان

قیمت عادی: ‎۱۲۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰۳٬۰۰۰ تومان

قطره ب کمپلکس پرنده زوریخ

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

غذای آجیلی طوطی برزیلی تاپ فید

‎۷۹٬۰۰۰ تومان

اسنک کف دریا مخصوص پرنده پادوان

‎۵۷٬۰۰۰ تومان

اسنک میوه ای مخصوص طوطی سانان بزرگ پادوان

‎۱۳۰٬۰۰۰ تومان
ویژه
-15 %

غذای پلت مشکی مرغ مینا و پرندگان حشره خوار پادوان

قیمت عادی: ‎۹۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۸۴٬۰۰۰ تومان

غذای مرغ مینا و چکاوک و بلبل پادوان پادوان

‎۱۳۹٬۰۰۰ تومان

غذای پرندگان کوچک زینتی و فنچ پادوان

‎۹۲٬۰۰۰ تومان

قطره مینرال پرنده زوریخ

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

غذای مرغ مینا تاپ فید همراه با کرم مغذی

‎۶۴٬۰۰۰ تومان

غذای مرغ مینا اوشکایا

‎۵۵٬۰۰۰ تومان