غذای پرندگان

قطره مینرال پرنده توکان حاوی مواد معدنی

‎38٬000 تومان

غذای شاه طوطی ملنگو اوشکایا

‎86٬000 تومان

قطره ب کمپلکس پرنده زوریخ

‎34٬000 تومان

غذای آجیلی عروس هلندی تاپ فید

‎120٬000 تومان

غذای آجیلی طوطی برزیلی تاپ فید

‎120٬000 تومان
ویژه

قطره پرنده توکان کلسیم و D3

‎38٬000 تومان
ویژه

غذای مرغ عشق تاپ فید

‎100٬000 تومان

غذای فنچ تاپ فید

‎95٬000 تومان

غذای قناری تاپ فید

‎120٬000 تومان

غذای مرغ مینا تاپ فید

‎76٬000 تومان
ویژه
-20 %