غذای مرغ مینا

ویژه
-20 %

غذای پلت مشکی مرغ مینا و پرندگان حشره خوار پادوان

قیمت عادی: ‎99٬000 تومان

Special Price ‎79٬000 تومان

ویژه
-25 %

غذای مرغ مینا و چکاوک و بلبل پادوان

قیمت عادی: ‎139٬000 تومان

Special Price ‎104٬000 تومان

سرلاک پرنده اوشکایا

‎135٬000 تومان

غذای مرغ مینا اوشکایا

‎55٬000 تومان

غذای مرغ مینا تاپ فید

‎56٬000 تومان