ظرف آب و غذای گربه

ظرف غذای آهسته خور طرح پنجه سایز کوچک

‎84٬000 تومان

ظرف غذای آهسته خور طرح پنجه سایز بزرگ

‎120٬000 تومان

ظرف غذای دوقلو مناسب سگ و گربه

‎120٬000 تومان

ظرف غذای تکی بزرگ مناسب سگ و گربه

‎99٬000 تومان

ظرف غذا گربه گرد

‎33٬000 تومان

ظرف دوقلو سرامیکی تریکسی مناسب گربه

‎623٬000 تومان

ظرف آب و غذا ترمزدار مناسب سگ و گربه

‎55٬000 تومان

ظرف فلزی رنگی آنیت سایز XL

‎134٬000 تومان

ظرف فلزی رنگی آنیت سایز L

‎103٬000 تومان

ظرف فلزی رنگی آنیت سایز M

‎89٬000 تومان

ظرف فلزی رنگی آنیت سایز S

‎65٬000 تومان

ظرف غذای دوقلو آلفا مناسب سگ و گربه

‎36٬000 تومان

ظرف غذای دوقلو لیلین مناسب سگ و گربه

‎22٬000 تومان

ظرف آب و غذای گربه و سگ بنجی

‎20٬000 تومان