تشویقی سگ

جدید

تشویقی سگ کوچک بوش جهت یادگیری و آموزش

‎۴۹۰٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی سگ تریکسی گوشت گاو

‎۱۴۱٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ تریکسی حاوی گوش خرگوش

‎۱۴۶٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی دندانی سگ گودیز بوش

‎۲۳۰٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی دنتال سگ تریکسی

‎۱۱۳٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی میکس سگ تریکسی

‎۳۴۰٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی نرم قلبی سگ تریکسی

‎۳۴۰٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی استخوان ژلاتینی زولوکس (بزرگ)

‎۱۵۰٬۰۰۰ تومان
جدید

تشویقی استخوان ژلاتینی زولوکس (کوچک)

‎۱۰۵٬۰۰۰ تومان

استخوان جویدنی مغز دار تریکسی

‎۱۲۹٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ تریکسی حاوی مرغ و ماهی

‎۱۱۰٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ تریکسی حاوی مرغ و برنج

‎۱۲۵٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ تریکسی حاوی مرغ و موز

‎۱۴۰٬۰۰۰ تومان

تشویقی سکه ای سگ تریکسی حاوی مرغ

‎۱۴۲٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ تریکسی بونسی (۱۴۰ گرم)

‎۱۶۷٬۰۰۰ تومان

تشویقی نرم سگ تریکسی بونسی

‎۹۳٬۰۰۰ تومان

تشویقی سطلی سگ تریکسی میکس

‎۳۴۰٬۰۰۰ تومان
ویژه
-20 %

تشویقی سگ بوش گوشت قرقاول و انجیر

قیمت عادی: ‎۱۸۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۴۴٬۰۰۰ تومان

تشویقی سگ مرغ DidiPet

‎۴۵٬۰۰۰ تومان