مکملهای غذایی

جدید

قرص گلوکزآمین الکسوس تقویت مفاصل و غضروف سگ

‎۳۲۰٬۰۰۰ تومان

مکمل تقویت پوست و موی سگ تریکسی

‎۳۰۰٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین سگ تریکسی

‎۲۵۸٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین سگ ویتالی داگ

‎۱۵۵٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین توله سگ ویتالی داگ

‎۱۵۵٬۰۰۰ تومان

مکمل توله سگ بیفار

‎۲۱۰٬۰۰۰ تومان

قرص مکمل سوباشی جهت افزایش سیستم ایمنی سگ

‎۸۹٬۰۰۰ تومان

قرص مکمل سگ و گربه سوباشی با طعم گوشت

‎۸۵٬۰۰۰ تومان

قرص مکمل سگ و گربه سوباشی با طعم مرغ

‎۸۵٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین سگ پرسا

‎۳۵٬۰۰۰ تومان

خمیر مینرال سگ پرسا

‎۳۵٬۰۰۰ تومان

قرص مولتی ویتامین سگ Top10 بیفار

‎۴۸۰٬۰۰۰ تومان