مکمل‌های غذایی

جدید

مالت گربه بیفار (100 گرم)

‎۲۸۵٬۰۰۰ تومان

خمیر خوراکی ریلکس تریکسی مخصوص کاهش استرس گربه

‎۳۲۹٬۰۰۰ تومان

مکمل ویتامین C گربه تریکسی (100 گرم)

‎۲۸۴٬۰۰۰ تومان

مالت گربه بایو پت اکتیو (100 گرم)

‎۲۶۰٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین گربه حاوی تورین و بیوتن

‎۲۶۵٬۰۰۰ تومان

مکمل بچه گربه بیفار حاوی تورین و بیوتن

‎۲۱۰٬۰۰۰ تومان

قرص مکمل سگ و گربه سوباشی با طعم گوشت

‎۸۵٬۰۰۰ تومان

قرص مکمل سگ و گربه سوباشی با طعم مرغ

‎۸۵٬۰۰۰ تومان

خمیر مولتی ویتامین گربه پرسا

‎۳۵٬۰۰۰ تومان

خمیر مینرال گربه پرسا

‎۳۵٬۰۰۰ تومان

مالت آنتی هربال گربه پرسا

‎۳۵٬۰۰۰ تومان

مالت نوتری پت مخصوص گربه (80 گرم)

‎۴۹٬۰۰۰ تومان

مالت نوتری پت مخصوص گربه (150 گرم)

‎۶۰٬۰۰۰ تومان